Creativiteitstest

Doe deze creativiteitstest aan de hand van 7 vraagstukken. Als laatste een lastig vraagstuk.

Rekensom

creativiteitstest
Maak deze rekensom correct door maar één cijfer te verschuiven.

    26 - 63 = 1

Antwoord

Veel mensen proberen dit vraagstuk op te lossen met de vooronderstelling dat het cijfer alleen horizontaal mag worden verschoven. Als je start met deze voorveronderstelling dan is het probleem niet op te lossen. Vooronderstellingen kraken is een belangrijke creatieve techniek.

De oplossing is een cijfer omhoog te verschuiven. Ah... exponenten.

Het antwoord is:

26 - 63 = 1 (26 = 2x2x2x2x2x2 = 64)

Een alternatieve oplossing:

62 = 63 - 1

Er is niet gezegd dat de rekentekens niet verschoven mochten worden.