Creativiteitstest

Doe deze creativiteitstest aan de hand van 7 vraagstukken. Als laatste een lastig vraagstuk.

Rekensom

creativiteitstest
Maak deze rekensom correct door maar één cijfer te verschuiven.

    26 - 63 = 1

Hint

    62-63 = -1

Dit is dus niet een goed antwoord. Verander je vooronderstellingen!

Antwoord >